Jdi na obsah Jdi na menu
 


Előszó

Ennek a könyvnek a célja Élijáhu ben Móse Basjacsi rav remekművének összes fő témájának összefoglalása, amennyire csak lehetséges. 
Élijáhu Kabátja
אדרת אליהו a tizenötödik és tizenhatodik század fordulóján írta, az Oszmán Birodalomban a karaita vallási törvény legismertebb áttekintése vált.
Bár soha nem készült el, a könyv,
אדרת אליהו Élijáhu Kabátja, a terjedelmében és mélységében a karaita háláchá számos aspektusát magába foglalja. 
A vallásjogi álláspontokat alátámasztó, egyértelműen felépített érvek és e vallásjogi álláspontok gyakorlati következményeinek érthető magyarázata e könyvet a karaita vallásjogi hagyomány egyik legfontosabb pontját képzi.

 

Az Élijáhu Kabátja אדרת אליהו könyvét néha félreérthetően értelmezik a karaita vallásjogi gyakorlat és elméletének meghajlítására és elcsavarására, hogy összeegyeztethetőbbé tegyék őket talmudista ekvivalenseikkel. *
Valóban, Basjacsi rav néhány alapvető kérdésben védi azokat a következtetéseket, amelyek összhangban állnak a talmudisták háláchájával. 
Például, az elődeivel ellentétben, elfogadja a tűz égését Sábát idején. 
Ezenkívül védi a Talmudisták által létrehozott Tóra-olvasási ciklus használatát.
Végül azt állítja, hogy a karaita tudósoknak joguk van élvezni a rájuk ruházott kompetenciák egy részét, mint
כהנים, vagy bírák (Lásd 5M 17). 
A talmudisták hasonló nézetet képviselnek. 
Azt állítják, hogy rabbik szellemi utódjai az Izrael népének vezetőinek, akik a bibliai időkben éltek.

 

Azonban, Basjacsi rav munkája, kétségkívül, karaita munka. 
A fent említettek ellenére munkája figyelemre méltóan hasonló 
 אהרון בן אליהו האחרון Áron ben Elijáhu, Nikodémia fiatalabbika, könyvéhez גַּן עֵדֶן Gan Éden, kétségen kívül Basjacsi rav folytatta a munkásságát. 
Élijáhu ben Móse Basjacsi rav munkásságát a
 גַּן עֵדֶן könyvre alapozta, annak ellenére, hogy a karaita vallási törvények nagyon konzervatív és szigorú értelmezését tartalmazza. **

 

* Lásd például ennek a könyvnek az 1966-os kiadásának az előszavát, professzor Zvi Ankoritól

 

** Lásd Karaita Antológia (Karaite Antology) 170 oldal

 

Ezenkívül Basjacsi rav gyakran megszakítja a karaita vallási törvény értelmezését, és pontról pontra kiterjedően megcáfolja a talmudista próbálkozásokat, hogy kétségeket keltsen a hagyományos karaita hozzáállás, nézetek és gyakorlatok vonatkozásában.

Elijáhu ben Móse rav továbbá kiegésziti minden témához és minden altémakörhöz szinte aprólékos gondossággal idézi az összes neves elődjének a tárgyalt témára vonatkozó munkáit.

Ezért nagyon valószínűtlen, hogy Basjacsi rav a karaita vallási-jogi hagyományát a talmudista normákhoz igazította. 

Ha valóban a karaita vallási-jogi hagyományt akarta a talmudikus normákhoz igazítani, akkor minden bizonnyal nem idézi és támogatja azokat a tudósokat, akiknek hagyományosan a karait világnézetét nem lehet kételkedni.

Ugyancsak az a nyilvánvaló hajlandóság, hogy a saját véleményüket más karaita tudósok véleményének sérelme nélkül részesítsék előnyben, vagy akár véleményüket véleményükkel helyettesítsék, azt igazolja, hogy a szándéka nem a karaita háláchá felszámolása volt; szintúgy tiszta, hogy az, hogy Elijáhu ben Móse Basjacsi rav nem úgy értelmezi a könyvét אדרת אליהו, mint egy forradalmi munkásság.

 

Noha Basjacsi rav (mint sok elődje) nem mutatja be a saját véleményét egy adott törvényről, és bár a véleménye időről időre közel áll a talmudisták nézetéhez; nézetei mindig a karaita judaizmus három pillérein alapulnak, nevezetesen a Szentíráson כתוב, az analógián הקש és a hagyományon (az örökség igája) סבל הירושה
Ezekre a tipikusan karaita oszlopokra támaszkodik még akkor is, ha olyan következtetéseket védi, amelyek egybeesnek a talmudisták halacha következtetéseivel.
Basjacsi rav következtetései nem a hagyományon alapultak (
סבל הירושה, azaz a hagyományt a közelmúltban nagyon ellentmondásosnak tekintik, pontosabban gyakran félreértik) nem több, mint elődeinek következtetései.


Mint minden mást, a munkája kísérlet arra, hogy összefoglalja elődeinek fontos és a szokásos karaita halacha nézeteit, ahogyan azt a karaita tanítók generációi az egyszerű, illetve szó szerinti értelmezés פשט.
Bevezető versében Basjacsi rav összehasonlítja a karaita vallási-jogi hagyományban betöltött szerepét a szegény izraelitákkal, akik felvették a betakarításból megmaradt gabonákat. ***

 

*** Lásd a 3M 19:9-et

 

Én, Elijáhu Basjacsi, úgy döntöttem, hogy a tanítók szavait ugyanúgy gyűjtjőm, mint azokat a gabonákat, amelyek a betakarítás után megmaradnak.

 

Így Basjacsi rav munkája nem radikális erőfeszítés a (karaita judaizmus) alkalmazkodásához a talmudizmushoz, hanem a karaita-tudósok tudásainak gyűjteménye.

 

Mikdás Me'at מקדש מעט

 

A karaita vallásos oktatás szintje, különösen Izrael mellett, nagyon alacsony, mivel a hagyományos karaita művek felhasználását korlátozza a középkori héber és arab nyelv ismerete.
Más nyelveken csak részleges fordításokat és rövid leírást találunk ezekről a hagyományos karaita művekről; ezeknek a fordításoknak és leírásoknak a legtöbb szerzője nem teológus, hanem történész.
A hallgatóknak tehát nincs más választásuk, mint hogy elégedettek legyenek a történészek munkájával, bár figyelmük egy teljesen más irányba koncentrálódik, mint a karaita judaizmus gyakorlására érdekelt emberek figyelme.
A történészeket elsősorban a karaita közösségek fejlődése és az általános zsidó történelemben betöltött helyük érdekli; éppen ellenkezőleg, csak kevés érdeklődésre számítanak a karaita tudósok teológiai nézeteiben.
Fontos a karaita közösség társadalmi történelmének kutatása, ám a karaita tudósok szövegei nem foglalkoztak ezzel a témával.

 

Nagyon kevés olyan angol nyelvű weboldal létezik, amelyekről elmondhatjuk, hogy a karaita szempontjából a háláchával foglalkoznak; ezeknek a weboldalaknak azonban számos hiányossága van.
A legtöbb esetben ezek a weboldalak csak a weboldal szerzőjének véleményét tartalmazzák, amelyek általában különböznek a hagyományos karaita nézetektől.
E szerzők eltérő nézete nem jelent jelentős problémát; de a karaiták túlnyomó többsége számára sokkal előnyösebb lenne a hozzáférés a hagyományos karaiták által (évszázadok óta megkérdőjelezve, újraértékelve és tökéletesítve) megfogalmazott véleményeket és ötleteket.